Авторська колонка > Естрадне мистецтво актуальне й сьогодні...

Естрадне мистецтво актуальне й сьогодні...


7-08-2010, 17:49.
В наш час особливого значення набуває вирішення проблеми організації дозвілля та зайнятості підлітків та молоді, культурно-естетичного виховання молодого покоління при опануванні сучасного естрадного мистецтва, оскільки трансформаційні зміни, що відбуваються у сучасному соціокультурному просторі, зумовили споживання широкого пласта цього виду мистецтва - найпопулярнішого у молодіжному середовищі.

Творчий розвиток сучасної молодої людини потребує особливої організації спілкування підлітків, юнацтва та молоді з сучасним естрадним мистецтвом. Це особливо актуально сьогодні, коли проблеми організації дозвілля та зайнятості підлітків, учнівської молоді, її соціальної адаптованості й, водночас, виходу на можливості перетворювальної діяльності набувають особливого значення у зв’язку з формуванням соціально відповідальної та естетично вихованої особистості. Дозвіллєва криза ще більше загострюється наявністю суперечностей між процесом самовиховання особистості і системою авторитарних впливів, націлених на єдині стандарти; потребами творчого розвитку і зниженням загальної культури молоді; необхідністю введення інноваційних форм спілкування молодого покоління, які мають бути осередком розвитку особистісної свободи, діалогу і співробітництва, та консерватизмом змісту традиційних форм і методів культурно-естетичного впливу. Вирішити виокремлені протиріччя можливо, осмислюючи виховний феномен сучасного естрадного мистецтва, що має орієнтувати на формування творчої соціально цінної особистості.

На даному етапі очевидним є зростання впливу популярного естрадного мистецтва на особистість, зокрема, на її естетичну свідомість, емоційно-почуттєву сферу, творчий потенціал, адже, як свідчать останні соціологічні дослідження в цій галузі, саме сучасне естрадне мистецтво, випереджаючи інші види мистецтва, стає пануючою формою дозвілля підлітків старшого шкільного віку та студентства, їх самовияву у молодіжному середовищі.

Сімдесят процентів молоді світу свій вільний час присвячують музиці, жартам, пісням. Сучасне естрадне мистецтво безпосередньо впливає на становлення й розвиток світоглядних, ціннісно-орієнтаційних, соціально-культурних позицій юнацтва та молоді у сфері їх життєдіяльності; воно є найпопулярнішим і найдоступнішим засобом естетичного виховання старшокласників та студентства і має найбільш високий рейтинг серед підлітків молоді, оскільки демократичний характер його функціонування в молодіжному середовищі актуалізує і визначає розвиток естетосфери молодої людини, особливо в період ранньої юності. Жоден вид мистецтва не впливає так сильно на світосприйняття молоді, її мову, поведінку, смаки, як мистецтво естради.

Більше двадцяти років очолюючи власний молодіжний творчий колектив та майже десять років керуючи міською студією естрадного мистецтва культурно-спортивного центру міської ради, вже сьогодні я впевнено можу стверджувати, що діяльність подібних молодіжних творчих угрупувань направлена не на розваги, як здається з першого погляду, а на спонукання до творчості та викликана прагненням до створення особливих умов для творчого розвитку учнівської молоді різних вікових категорій у сучасних формах дозвілля, до підвищення інтересу підлітків та молоді до загального осмислення сучасного естрадного мистецтва в естетичній реальності, до зменшення ролі примітивізму, буденності, шаблонності мислення в орієнтації на естетичні цінності естрадного мистецтва, що приведе до якісного перетворення мистецько-естетичних цінностей у внутрішню особистісну смако-стильову композиційну форму як сутнісне вираження творчої особистості.

Проте, творчість - це не обов'язкове створення чогось суто нового, порівняно з вихідним матеріалом, вона може бути рекомбінацією певних відомих елементів. Творчість в естрадному мистецтві може реалізовуватись у певних перетвореннях, які виявляються в новому баченні соціокультурного простору та усвідомленні засобів його вдосконалення, емоційному задоволенні від зовнішнього і внутрішнього оновлення і пов’язаних з цим змін у пізнавально-творчій мотивації.

Сучасне естрадне мистецтво є унікальним і специфічним засобом пізнання, формування світогляду, ціннісних орієнтацій особистості, її ставлення до життєдіяльності і акумулює музичні, естетичні, художні, надбання молодіжної культури. Даний вид мистецтва є засобом засвоєння естетичної реальності, орієнтації підлітків та молоді у потоці музичної інформації, реального ставлення до дійсності, особистого самовдосконалення, здійснюючи універсальний вплив на розвиток їхньої естетосфери.

Сергій Вікторов, спеціально для інтернет-видання «Житомирський Меркурій»

Повернутися