Історія > У Житомирському держархіві триває виставка, присвячена ювілею області

У Житомирському держархіві триває виставка, присвячена ювілею області


19-09-2012, 12:28.
18 вересня в Державному архіві Житомирської області відкрили виставку оригіналів архівних документів, присвячену 75-річчю утворення області.

Архівні документи відображають процес формування території Житомирської області з 18 століття по сьогоднішній час.

Формування території Житомирської області в її сучасних межах нерозривно пов’язана з історією становлення та розвитку адміністративно-територіального устрою України. Історично склалося, що територія сучасної Житомирщини здавна знаходилась на рубежі Київщини, Волині та Поділля, і протягом майже всього періоду свого формування, так чи інакше, входила до складу цих територіальних утворень.

З 1796 року Волинь разом з Київщиною і Поділлям увійшли до складу Російської імперії. Територія нашого краю увійшла до складу Волинської і частково до Київської губерній. Центром Волинської губернії з 1804 року став Житомир.

Крайня дата документів, що експонуються на виставці – 1796 рік. Це Укази імператриці Катерини II («Повне Зібрання Законів Російської імперії»), зокрема, представлений указ про герби міст: Мінської, Волинської, Брацлавської та Подільської губерній. Не менш цікава книга краєзнавця Вержбицького Тита Іоілійовича «Краткое описание города Житомира», де вміщено список Волинських губернаторів з 1796 року по 1887 рік. Також є можливість ознайомитися з картою Волинської губернії того часу.

Значне інформативне наповнення виставки мають документи доби 20-х років минулого століття. Представлені документи висвітлюють відомості про адміністративно-територіальний поділ території нинішньої Житомирської області, кількість населених пунктів та економічний стан в 1922–1926 роках.

У 1937 році уряд України повернувся до удосконалення та розширення системи область-район, як найбільш оптимальної у зазначені роки. За документами, які зберігаються в держархіві області, вона залишається стабільною та чинною по цей час. В межах вказаного етапу реформи, 22 вересня 1937 року було створено Житомирську область в складі 34 адміністративних районів Київської та Вінницької областей. На виставці представлена газета «Радянська Волинь», №222 від 24.09.1937, де опублікована Постанова Центрального виконкому СРСР «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську…». У вказаній газеті вміщені статті про відгуки трудящих на цю постанову уряду.

Центральне місце займають документи, що збереглися після утворення області. Це витяги з протоколів оргкомітету по Житомирській області за 1938 рік. В процесі підготовки виставки було виявлено автобіографії перших керівників області: секретаря оргкомітету по Житомирській області Файбішева Олександра Миколайовича та 1-го секретаря Житомирського обкому КП/б/У Максімова Миколи Антоновича.

У поточному році знято обмеження доступу до документів Житомирського генералкомісаріату періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. На виставці вперше експонуються документи зазначеного фонду, а саме адміністративні карти Генеральної Округи Житомир станом на 1942 рік, за якими є можливість відслідкувати межі Житомирської області.

Бібліотечний та газетний фонди представлено книгами та періодикою, які висвітлюють процеси адмінподілу, починаючи з ХУІІІ століття. Чільне місце займає довідник «Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795-2006», у якому вміщено інформацію про всі зміни в адміністративно-територіальному устрої на терені сучасної Житомирської області за останній 200-річний період. В роботі над довідником використано законодавчі акти, офіційні збірники узаконень та розпоряджень Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, відомості Верховної Ради УРСР та України, які зберігаються у фондах архіву. Робота по накопиченню, систематизації та упорядкуванню інформаційного масиву здійснювалась працівниками Державного архіву Житомирської області упродовж 40 років. В результаті цієї копіткої роботи зібрано та уніфіковано інформацію про 4030 населених пунктів, 574 існуючих, 530 ліквідованих сільських рад та 32 райони, що існують або існували на території сучасної Житомирської області. Довідник є офіційним виданням, у продажу його немає. Ознайомитись та попрацювати з цією книгою є можливість в читальному залі, його електронна версія розміщена на сайті держархіву області.

Виставка діятиме у читальному залі Держархіву Житомирської області з 18 по 25 вересня.

За інформацією прес-служби Житомирської ОДА

Повернутися