П'ятниця, 21 січня 2022, 22:53 RSS Export | Авторизація
Закрити
Логін
Пароль
 

Забули пароль?
інформаційний пульс Житомирщини

Представники влади Житомирщини готові до діалогу зі студентами

1-02-2011, 15:48               
«Закон про вищу освіту – документ стратегічний, який приймається на багато років, тому він має сприяти приведенню законодавства України у сфері вищої освіти до європейський стандартів і разом з тим збереженню позитивного вітчизняного досвіду функціонування системи вищої освіти, а також розширення доступу до здобуття вищої освіти громадянами України. Головне, щоб діалог між владою і студентством носив конструктивний характер», - таку думку висловив заступник голови ОДА Віктор Балюрко.

Він також повідомив про те, що Житомирська обласна адміністрація ініціюватиме проведення широкого громадського обговорення у формі круглих столів, «гарячих» телефонних ліній, виступів у ЗМІ, запропонованих законопроектом нововведень у галузі вищої освіти і залучення до нього фахівців у галузі вищої освіти, студентів, представників влади.

Своє бачення позитивних і негативних змін у системі вищої освіти, які несе проект Закону України «Про вищу освіту» висловив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук Олександр Пастовенський:

"Вища освіта Житомирщини, де функціонує 22 вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації, 5 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та 11 філій ВНЗ, в яких разом навчається 51 тис. студентів, як і вища освіта всієї країни, готується до суттєвих змін. Численні нововведення, що торкнуться фактично кожного у цій сфері, обіцяє новий проект Закону України «Про вищу освіту» за № 7486-1, підготовлений народними депутати України Єфремовим О.С., Зарубінським О.О. та ін. Він передбачає розширення автономії університетів, їх відповідальність за якість освіти, право університетів створювати власні наукові підприємства, венчурні компанії тощо.

У цілому закон дозволить зробити помітні кроки вперед у розвитку вищої освіти. У законопроекті скасовано існуючі у чинному Законі такі освітні рівні ще радянських часів як неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Все це охоплюється єдиним терміном «вища освіта».Крім того, у новому документі не передбачено такого освітньо-кваліфікаційного рівня як «спеціаліст» – тепер залишаться лише молодші спеціалісти, яких готуватимуть у професійних коледжах, бакалаври (випускатимуть університети, академії та коледжі) і магістри – випускники університетів та виключно академій. Ці зміни плануються для того, щоб привести українську систему освіти до загальноєвропейських стандартів.

У законопроекті також відповідно до європейської практики уведено поняття освітньо-наукових рівнів (аналог теперішніх наукових ступенів): доктора філософії (аналог теперішнього кандидата наук) та доктора наук. Скасовано такий вид особи, що навчається у вищому навчальному закладі як «здобувач».

Найбільші зміни відбудуться у структурі вищих навчальних закладів. У новому законопроекті прописані перші кроки до укрупнення ВНЗ. Зазначу, що в багатьох країнах Європи середня кількість студентів в університетах – близько 30 тис., в Україні – 6-7 тис.

Зауважимо, що на сьогодні в області діє 3 університети, 2 інститути, 14 коледжів, 6 технікумів, 2 училища.

У майбутньому в Україні залишаться лише такі вищі навчальні заклади як університети (класичні і профільні), академії, коледжі. Вводиться новий тип вищого навчального закладу – професійний коледж.

Будуть ліквідовані такі типи вищих навчальних закладів як консерваторія, технікум, училище.

Консерваторії згідно із законопроектом повинні бути реорганізовані у академії.

Технікуми та училища згідно із законопроектом будуть реорганізовані у професійні коледжі.

Існування інститутів за законопроектом можливо лише в якості структурних підрозділів інших вищих навчальних закладів, насамперед університетів, тобто, інститут стане структурним підрозділом на зразок факультету. Тому існуючі інститути, у тому числі, інститут медсестринства, що діє в області, повинні бути реорганізовані у самостійні університети, академії чи структурні підрозділи університетів, академій (як, наприклад, Житомирський військовий інститут, що діє в складі Національного авіаційного університету).

Для кожного з типів вищеназваних навчальних закладів законопроектом передбачено вимоги щодо мінімальної кількості студентів на денній формі навчання, кількості галузей освіти та спеціальностей, за якими проводиться підготовка.

Приміром, для класичного університету (скажімо, для ЖДУ ім. І Франка) вони є такими: навчання не менше 10 тисяч студентів не менш як за вісьмома галузями освіти та підготовка наукових кадрів не менше ніж з восьми наукових спеціальностей; для профільного університету (наприклад, агроекологічного, технологічного) – не менш як 6 тис. студентів не менше як за 4 галузями освіти; для академії – не менш як 3 тис. студентів; для коледжу – не менш як 1 тис. студентів; для професійного коледжу – не менш як 500 студентів, ще раз підкреслю, за денною формою навчання.

На жаль, жоден з наших регіональних університетів на сьогодні не має 6 тис. студентів на денній формі навчання, не кажучи вже про 10 тисяч. Для опрацювання даного питання розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.01.11 № 9 в області створена координаційна рада з питань оптимізації мережі вищих навчальних закладів.

До речі, тепер і в інституті (як у підрозділі ВНЗ) повинно навчатися на стаціонарі не менше 500 студентів і заклад має налічувати як мінімум 5 кафедр. У чинному законі подібні вимоги відсутні. Збільшується мінімальна планка і для факультетів - з 200 до 250 чоловік.

Зважаючи на вимоги щодо кількості студентів, проблеми виникнуть у дрібних, у першу чергу приватних ВНЗ.

Скасовано таке архаїчне поняття як рівні акредитації вищих навчальних закладів. Ці зміни плануються для того, щоб привести українську систему освіти до загальноєвропейських стандартів, бо скажіть, який рівень акредитації мають Кембріджський чи Оксфордський університети?

Однією з реформ вищої школи має стати створення дослідницьких університетів – такий почесний статус Кабмін може надавати кращим національним ВНЗ. Найцікавіше те, що саме такий заклад матиме право самостійно замість Вищої атестаційної комісії присуджувати наукові ступені доктора наук, доктора філософії та замість Міністерства освіти присвоювати вчені звання старшого дослідника, доцента і професора.

Гранична кількість студентів денної форми навчання, яких у вищих навчальних закладах зобов’язані прийняти на перший курс за державним замовленням, зменшена з 51% до 50%.

У законопроекті конкретизовано умови прийому до вищих навчальних закладів. Так, зазначено, що прийом здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.

Причому, чинним Законом проведення тестування взагалі не було передбачено. Більше того, правила прийому на навчання у ВНЗ затверджуватиме його керівництво і більше не узгоджуватиме з МОН! Хоча вони повинні бути розроблені у межах загальних для всіх закладів Умов прийому, затверджених відомством.

Є у проекті цікавий момент: вже незабаром можна буде здобути другу вищу освіту... абсолютно безкоштовно – в державних і комунальних вищих закладах на конкурсній основі у випадках, визначених Кабміном, чого в діючому законі не передбачалося.

ВНЗ зможуть використовувати майно, передане в оперативне управління, в тому числі для ведення господарської діяльності, здавати його в оренду.

Раніше такий привілей мали виключно національні ВНЗ. А ще навчальні заклади зможуть за власні кошти купувати товари і послуги без проведення тендера. Нагадаємо, що у чинному Законі винятки по застосуванню тендерних процедур не передбачені.

Згідно законопроекту керівник вищого навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше двох строків підряд. У чинному Законі обмеження для безперервного перебування на посаді керівника вищого навчального закладу не встановлені.

Варто зауважити, що проект закону зазнає також і значної критики, причому навіть зі сторони керівництва держави.

Наприклад, у ст. 17 законопроекту значиться: сприяти діяльності студентського самоврядування у ВНЗ. Проте у законопроекті із повноважень органів студентського самоврядування вилучена можливість розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках. Крім того, не встановлено мінімально допустимий обсяг коштів, який вищий навчальний заклад повинен виділяти на студентське самоврядування.

Разом з тим, у чинному Законі встановлено, що кошти, які є основою студентського самоврядування, повинні становити не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. Отже, запропонована редакція може призвести до звуження прав студентського самоврядування. Тому доцільно залишити норми, які регулюють фінансову діяльність органів студентського самоврядування у редакції чинного Закону України «Про вищу освіту».

Негативно сприйнято студентами та їх батьками те, що проект дозволяє збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників у залежності від рівня інфляції за минулий рік.

У законопроекті встановлено, що мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження педагогічного і науково-педагогічного працівника визначається вищим навчальним закладом в межах його річного робочого часу.

Разом з тим, за чинним Законом максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин, а педагогічних працівників – 720 годин на навчальний рік. Запропонована редакція може призвести до звуження прав педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Сподіваюся, при обговоренні у Верховній Раді ці та інші недоліки будуть ліквідовані, і прийнятий закон дозволить українській вищій освіті краще інтегруватися у світовий освітній простір".

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації
 (голосів: 0)


Версія для друку
Додавання коментаря
Оксана КузьминаОксана Кузьмина:
Рождественская встреча
Вся наша жизнь соткана из упускаемых и упущенных возможностей. Была возможность встретить новый год в Австрии – музыкальной столице мира. Подвела поведенческая культура. Труба (в облике подруги из Германии) звала, а мне пришлось сидеть не в кресле самолёта, а за рабочим столом писать очередной отчёт.

Ілона БіланІлона Білан:
Зона вільної торгівлі: 17-й раунд переговорів завершено
19 травня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС та Митним союзом", в якій підкреслюється, що першочерговим завданням на найближчу перспективу є завершення переговорів і підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної частини Угоди про асоціацію з ЄС.
Нагадаємо, що переговори щодо створення ЗВТ з ЄС розпочалися у лютому 2008 року після вступу України до СОТ і є досить непростими через низку проблем економічного характеру. Йдеться про умови доступу українських товарів та послуг на європейський ринок, квоти та перехідні періоди.

Світлана КонончукСвітлана Конончук:
Команда Януковича вдруге заходиться довкола "конституційної реформи"
Людині, обізнаній з українськими політичними обставинами, заголовок статті видасться дивним. Чому "вдруге"? Адже відомо, що Конституцію України вже змінювали принаймні двічі - у 2004 і 2010 роках. За цього не беремо до уваги нереалізовані спроби змінити Конституцію, що мали місце в період "владних змагань" між президентськими виборами - у 2005-2009 роки.

Ірина ЛукомськаІрина Лукомська:
Пенсійна реформа: як до неї мають ставитися політичні партії з огляду на свої партійні програми?
Пенсійна реформа, до якої українську владу підштовхує не так дефіцит Пенсійного фонду чи прагнення підвищити життєвий рівень пенсіонерів, як вимоги МВФ, спонукає поглянути на документи, від яких мали б "танцювати" учасники політичного процесу. А саме - на партійні програми. Фактично, саме ці стратегічні документи мають визначати як ставлення політичних гравців до ініціатив, пропонованих владою, так і напрям самих цих ініціатив.

Сергей СимоновСергей Симонов:
14-летняя житомирянка испытала шок, узнав о своей беременности
В конце 70-х годов Житомир облетела довольно неприятная весть: одна из 14-летних школьниц областного центра готовится стать матерью. Это было ЧП областного масштаба. Руководители городского отдела образования сразу же вызвали к себе "на ковёр" директоров школ, чтобы те, в свою очередь, провели с учениками разъяснительные беседы о последствиях ранних половых связей.

Ярослав ДовгополЯрослав Довгопол:
Незмінний лідер в Казахстані: особливості сучасного президентства
У Казахстані офіційно проголошена дата дострокових виборів президента країни - 3 квітня 2011 року. Відповідний указ підписав напередодні глава республіки Нурсултан Назарбаєв. Таким чином він відкинув "пропозицію народу і парламенту" провести референдум щодо продовження його повноважень до 2020 року, запровадивши "більш наближену" до сучасних демократичних стандартів процедуру – президентські перегони. Водночас, мало в кого залишається сумнівів, що саме цей кандидат матиме переважні шанси на перемогу.

Юлія ТищенкоЮлія Тищенко:
Пріоритети української модернізації: між Казахстаном і РФ?
У нинішньому політичному дискурсі стало правилом гарного тону говорити про потребу модернізації країни як загалом так і за окремими сферами економіки і політики. Сама теза про необхідність реформ і модернізації країни не викликає заперечень, адже реформи і модернізація економіки, соціальної сфери всі роки української незалежності незмінно перебувають на порядку денному. Упродовж новітньої 20-річної української історії ніколи не бракувало планів, концепцій, дорожніх карт реформ. Проте, не вистачало політичної волі, інституційних можливостей для їх реалізації.

Михайло ДімонтМихайло Дімонт:
Стій! Хто йде!?
Отже, вибори. Багато сказано про недосконалість виборчого закону. І це так. Про переваги, які отримують окремі учасники. І це також правда. Про зміну правил під час гри – і це вірно. А скільки ще буде сказано? Особливо після виборів…

Дмитро СкоропадДмитро Скоропад:
Українська система освіти - це плюс чи мінус?
Українські вузи підтверджують правило: не має більшого дурня, ніж дурень з вищою освітою, яка отримана в корумпованому навчальному закладі. Корупція у вищій школі торкнулась усіх етапів освіти: від вступних і випускних іспитів до заліків, дипломів, кандидатських та докторських робіт. Патології, пов’язані із плагіатом, формальними рецензіями, замовчуванням злочинів (наприклад, сексуальних домагань) і низьким рівнем викладацьких кадрів, що є нахабним обманом студентів, зустрічаються у кожному вузі.

Сергій ВікторовСергій Вікторов:
Естрадне мистецтво актуальне й сьогодні...
В наш час особливого значення набуває вирішення проблеми організації дозвілля та зайнятості підлітків та молоді, культурно-естетичного виховання молодого покоління при опануванні сучасного естрадного мистецтва, оскільки трансформаційні зміни, що відбуваються у сучасному соціокультурному просторі, зумовили споживання широкого пласта цього виду мистецтва - найпопулярнішого у молодіжному середовищі.

всі автори
Архів
«    Cічень 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
В Житомире прошла выставка собак «Полесье-2012»У Житомирі відзначили День пасічникаЖитомирщина бере участь у виставковій акції «Барвиста Україна»У Житомирі підняли прапори на честь відкриття літніх Олімпійських ігор в ЛондоніУ Немиринцях відсвяткували Івана КупалаЖДУ ім. І. Франка вдруге випустив спеціалістів видавничої справиУ Житомирі пройшов фестиваль «Ковальська весна»У Житомирі відкрито нове інфекційне відділення для дітей
© 2010 "Житомирський Меркурій"
За повного або часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «Житомирського Меркурія» гіперпосилання на сайт – www.merkury.com.ua. – є обов'язковим.
Керівник проекту: Олександр Сичевський
E-mail редакції: mercury.zt@utel.net.ua
Інформація «Житомирського Меркурія» є інтелектуальною власністю СП «Видавництво «Меркурій». Редакція може не поділяти точку зору авторів статей. За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.
Про нас | Контакти | Реклама | Читайте у зручному форматі
Розробка сайту студыя дизайну Оригамі